YASAL UYARI

Bu sözleşme Türkçe yazılmıştır.Bu sözleşmenin herhangi bir çevirisinin Türkçe yazılmış metinle çelişmesi halinde, Türkçe metin geçerlidir. Kısım 7 dâhilinde, Türkiye devleti sınırları dışındaki kullanıcıları etkileyen genel koşullara ilişkin belirli farklılıklar bulunmaktadır.

Son Değiştirilme Tarihi: 01 Mart 2018

Haklar, Sorumluluklar ve Kullanım Koşulları Sözleşmesi

hangiarabasenin´ni kullanarak ya da hangiarabasenin´ne erişerek, bu Kullanım Koşulları Sözleşmesini peşinen kabul etmiş sayılırsınız.

1. Tanımlar

a. Hangiarabasenin ifadesi kapsamında, aşağıda sıralananlar üzerinden sunmakta olduğumuz özellik ve hizmetler yer alır: (a) www.hangiarabasenin.com internet sitesi ve hangiarabasenin markası ya da ortaklığı kapsamındaki diğer tüm internet siteleri (alt etki alanları, uluslararası sürümler, gereçler ve mobil sürümler dahil); (b) Platformumuz; (c) slider çubukları, blog gibi sosyal eklentiler ve diğer benzer olanaklar, (d) şu anda mevcut olan ya da gelecekte geliştirilecek diğer ortamlar, yazılımlar, cihazlar ya da ağlar (e) Kategori seçenekleri; Minik ve Eğlenceli, Hem Pratik Hem Bilinen, Bizim Aile Geniş Aile, Lüks ve Prestij Benim, Maceranın Tam Zamanı, Bendeki Hava 1500, Tek Rakibim Havayolları, gibi.

b. Platform ifadesi kapsamında, hangiarabasenin geliştiricileri ve internet sitesi operatörleri dahil başkalarının hangiarabasenin’den veri almasına ya da bize veri temin etmesine olanak sağlayan bazı uygulama / programlama arabirimleri ve hizmetler yer alır.

c. Bilgiler ifadesi kapsamında, yaptığınız işlemler dahil sizin hakkınızda sahip olduğumuz gerçekler ve diğer bilgiler yer alır.

d. İçerik ifadesi kapsamında, hangiarabasenin üzerinden paylaştığımız, ancak bilgiler kapsamında olmayan her şey yer alır.

e. Veriler ifadesi kapsamında, üçüncü şahısların hangiarabasenin´den alabileceği ya da Platform aracılığıyla hangiarabasenin’e temin edebileceği içerikler ve bilgiler yer alır.

f. Arama ifadesi kapsamında, söz konusu içerik, bilgi ve verilerin hangiarabasenin üzerinden paylaşılması ya da farklı yollarla size sunulması yer alır.

g. Kullanım ifadesi kapsamında, söz konusu içerik, bilgi veya verilerin kullanımı, kopyalanması, sergilenmesi, görüntülenmesi, dağıtılması, değiştirilmesi, çevirisinin yapılması ya da bunları temel alarak yeni içerik, bilgi veya verilerin oluşturulması yer alır.

2. Gizlilik

Gizliliğiniz ve bilgi güvenliğiniz bizim için çok önemlidir. Hangiarabasenin çerez teknolojileri ile sizlerden kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler kapsamında bilgi toplayabilir.

3. Emniyet

hangiarabasenin´in emniyetli kalmasını sağlamak için en son teknolojiyi kullanarak çok çalışmaktayız, ancak yüzde yüz düzeyde bunu yine de garanti edemeyiz. Emniyeti sağlamak için sizin yardımınıza ve bilinçli kullanımınıza ihtiyaç duymaktayız. Bu kapsamda aşağıdaki taahhütleri sunmanız gerekmektedir:

a. T.C. yasalarını ya da uluslararası kanunları, anlaşmaları, tüzükleri, mevzuatları çiğneyen mesajları hangiarabasenin iletişim kanallarına göndermeyeceksiniz.

b. Hangiarabasenin´ne izin verilmeyen ticari iletişimler (spam gibi) göndermeyecek veya farklı bir şekilde paylaşmayacaksınız.

c. İznimiz olmadan, otomatik araçlar (adres toplama botları, robotlar, spider ya da kazıyıcılar) kullanarak bilgi toplamayacaksınız. Sağladığımız içeriğin bir kısmını ya da tamamını izin almadan herhangi mecmuada ya da ticari online platformlarda yayınlamayacaksınız.

d. Hangiarabasenin´ni yasadışı, yanlış yönlendirici, kötü niyetli veya ayrımcı bir amaç doğrultusunda kullanmayacaksınız.

e. Hangiarabasenin sistem yöneticileri kurallara uymayan erişimleri bloklama hakkına sahiptir.

f. Hangiarabasenin´nin düzgün bir şekilde çalışmasını engelleyecek, kapasitesini zorlayacak ya da yavaşlatacak (hizmet engelleme saldırısı [DoS] gibi) yada buna benzer hiçbir eylemde bulunmayacaksınız.

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nin ihlal edilmesine yönelik herhangi bir tavsiye ya da destek sağlamayacaksınız.

4. Diğer Şahısların Haklarını Koruma

Diğer şahısların haklarına saygı duymaktayız ve sizden de bu davranışı beklemekteyiz.

a. Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi’ni ihlal ettiğinizi düşünürsek, hangiarabasenin´ne erişiminizi kısıtlayabiliriz ya da tamamen bloklayabiliriz.

b. Telif haklarımızı veya ticari markalarımızı (hangiarabasenin ifadesi) ya da karışıklığa yol açacak benzer markaları, yazılı iznimiz olmadan kullanmayacaksınız.

c. Diğer kullanıcılardan bilgi toplarsanız, şu koşullara uygun hareket edeceksiniz: Bilgi toplanan kişilerin rızasını alacak, bilgiyi toplayanın siz olduğunuzu (hangiarabasenin olmadığını) açıklayacak ve hangi bilgileri topladığınızı ve bunları nasıl kullanacağınızı açıklayan bir gizlilik ilkesi yayınlayacaksınız.

d. Hangiarabasenin kimsenin kimlik belgelerini ya da mali açıdan kritik öneme sahip bilgilerini paylaşmanızı istemez.

5. Fesih

İşbu Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nin özünü ya da metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, hangiarabasenin´ni size sunmayı kısmi olarak ya da bütünüyle durdurabiliriz. Bu durumu tarafınıza e-posta yoluyla ya da hangiarabasenin’ne bir dahaki erişim teşebbüsünüzde bildireceğiz.

6. İhtilaflar

a. Hangiarabasenin’de tüketici ürünleriyle ilgili sağlanan içerik hangiarabasenin editörlerinin kendi şahsi düşünceleri ve yorumlarıdır. Bu içeriklere dayanarak yapılan son tüketici tercihlerinden tamamen son tüketici sorumludur ve hangiarabasenin kesinlikle herhangi bir yükümlülük kabul etmez. Son tüketici tarafından yapılan tercihlerden gene son tüketici sorumludur. Ek olarak hangiarabasenin yazım hatalarından dolayı bir yaptırım kabul etmez. Hangiarabasenin.com´da bulunan tüketici ürünlerinin gösterilen fiyatları tahminidir ve hangiarabasenin fiyatların doğruluğu konusunda kesinlikle garanti vermez.

b. Bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi ya da münhasıran hangiarabasenin ile ilişkili olarak ya da bunlardan kaynaklı olarak meydana gelen herhangi bir dava nedeni ya da ihtilaf (dava konusu), İstanbul Mahkemeleri’nde çözülecektir. Hem bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi, hem de tarafınız ve bizim tarafımız arasında meydana gelebilecek herhangi bir dava konusu, yasa hükümlerinin çakışmasına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasalarına tabi olacaktır.

Hangiarabasenin üzerinde size ait faaliyetler, içerik ve bilgilerle ilişkili olarak herhangi bir şahsın, tarafımıza size karşı bir dava konusu getirmesi halinde, söz konusu dava konusuyla ilgili oluşabilecek tüm hasar, ziyan ya da herhangi bir harcamaya karşı (makul hukuki ücretler ve giderler dahil) tarafımızı beri kılacak ve tarafımızın bu hasarlara karşı sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt edeceksiniz.

c. HANGİARABASENİN’Nİ SÜREKLİ SORUNSUZ ÇALIŞIR DURUMDA, VİRÜSSÜZ VE EMNİYETLİ TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ, ANCAK HANGİARABSENİN´Nİ KULLANIRKEN KARŞI KARŞIYA KALABİLECEĞİNİZ RİSKLER TAMAMEN SİZİN SORUMLULUĞUNUZDA OLACAKTIR. HANGİARABASENİN HERHANGİ BİR ZIMNİ YA DA SARİH GARANTİ OLMAKSIZIN OLDUĞU GİBİ SUNULMAKTADIR. HANGİARABASENİN´NİN SÜREKLİ EMNİYETLİ VE GÜVENLİ OLACAĞINI GARANTİ ETMEYİZ. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA AİT FAALİYETLER, İÇERİK, REKLAM, BİLGİ VEYA VERİLERDEN HANGİARABASENİN SORUMLU DEĞİLDİR.

7. Türkiye Sınırları Dışındaki Kullanıcılar İçin Geçerli Özel Hükümler

Herkes için tutarlı standartlar bulunduran, global bir web sitesi yaratmak için uğraşıyoruz, ancak aynı zamanda yerel yasalara uyulmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Aşağıdaki hükümler, Türkiye sınırları dışındaki kullanıcılar için geçerlidir:

a. Kişisel verilerinizin, Türkiye dahilinde aktarılmasına ve işlenmesine izin verirsiniz.

b. Türkiye tarafından tanınmayan bir ülkeden hangiarabasenin’ne erişiyorsanız bu Kullanım Koşulları Sözleşmesi’nden doğacak olan haklarınızı bu sözleşmede adı geçen mahkemelerde savunamayabilirsiniz.